Superprojekt.cz Superprojekt.cz Superprojekt.cz Superprojekt.cz Superprojekt.cz

Vybrané projekty / ReferenceNabízíme vysoký standard

Firma ing. Pavel Himler – SUPERPROJEKT.cz je zaměřena na činnost v oblasti pozemních staveb.

Zajišťuje:

  • projektovou dokumentaci ve všech jejich stupních
  • stavební dozory
  • výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi
  • inženýrskou činnost při zajišťování příslušných povolení


Aktuality

Připravujeme...