Profil společnosti

Firma působí na trhu od roku 1999 a je zaměřena na projektovou a inženýrskou přípravu staveb, dále pak na výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP.

Projekční činnost je zaštítěna autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

V oborech elektro,TZB, VZT, ÚT, plyn,PBŘ,PENB,statika apod. využívá podle potřeby stálé a osvědčené subdodavatele s autorizacemi nebo osvědčením v příslušných oborech.

V oblasti BOZP je služba poskytována koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.